Брацця, к агульнаму шчасцю...
Опубликовал: Admin
7-10-2020, 04:25
Просмотров: 1010
Комментарии: 0
Брацця, к агульнаму шчасцю
Трэба жыццё кіраваць.
Роўнасць, братэрства і згода
Будуць нам шлях асвятляць.

  • 0
Муляру
Опубликовал: Admin
7-10-2020, 04:25
Просмотров: 1050
Комментарии: 0
— Муляр, слухай! Што кладзеш ты?
— Дол смяротны, бачыш,— склеп.
От, як скончу ўсё дарэшты,
Буду мець рубель на хлеб.
  • 0
Паэту
Опубликовал: Admin
7-10-2020, 04:25
Просмотров: 1051
Комментарии: 0
Што кажаш мне, паэт, a праўдзе тэй, што будзе?
Мне сэрца кроіцца ад крыўды нашых дзён!
A бачу добра й сам: ідуць да праўды людзі,
Расцець яе жаўнер, і шырыцца загон Марудна, братачка!
I покуль сонца ўзыдзе, Дык вочы выесць нам салёная раса,
I покуль першы дзень людскога шчасця прыйдзе,
Мільёны сэрц праткне гароты злой каса.
  • 0
Ты, мой брат, каго зваць беларусам...
Опубликовал: Admin
7-10-2020, 04:25
Просмотров: 1298
Комментарии: 0
Ты, мой брат, каго зваць беларусам,
Роднай мовы сваёй не цурайся;
Як не зрокся яе пад прымусам,
Так і вольны цяпер не зракайся.
  • 0
Чаму з маленства, з ураджэнства...
Опубликовал: Admin
7-10-2020, 04:25
Просмотров: 979
Комментарии: 0
Чаму з маленства, з ураджэнства
Ў жыццёвы май
Не ўмеў, як маці, шанаваці
Цябе, мой край?
  • 0
Жыццё
Опубликовал: Admin
7-10-2020, 04:25
Просмотров: 1319
Комментарии: 0
Жыве спакойна вол пад тым ярмом сваім,
Намуляў карак. Мазолі, скрозь мазолі!
Падкінуць сена жмут — яму й таго даволі.
I лёс мізэрны свой не назаве благім.
  • 0
Мяцелiца
Опубликовал: Admin
7-10-2020, 04:25
Просмотров: 953
Комментарии: 0
Ой, спаліце, перуны,
Майго Янку, бо дурны!
Назаляе толькі мне,
А каб сватацца, дык не!
  • 0
Песня
Опубликовал: Admin
7-10-2020, 04:25
Просмотров: 1014
Комментарии: 0
На чужой староначцы
Заняпаў душой,
I згубіў здаровейка,
І згубіў спакой.
  • 0
Праводзiны
Опубликовал: Admin
7-10-2020, 04:25
Просмотров: 1061
Комментарии: 0
Браце мой любы!.. Ідзеш на вайну...
— Кліча агульны прыказ...
Кінеш радзімую ты старану,
Кінеш сямейку і нас!
  • 0
У прыпар
Опубликовал: Admin
7-10-2020, 04:25
Просмотров: 1010
Комментарии: 0
Прыпарыла,
Нахмарыла
I ўдарыла!
— Святы Ілля...
Маланка ўраз з'явілася,
  • 0