25 сакавіка...
Опубликовал: Admin
7-10-2020, 04:20
Просмотров: 644
Комментарии: 0
Дваццаць пятага сакавіка —
Годны дзень
Беларускай дзяржавы.
Веснаплынных вятроў талака
Пыл з кароны атрэсла іржавы.
 • 0
Бацьку
Опубликовал: Admin
7-10-2020, 04:20
Просмотров: 1027
Комментарии: 0
Не выйшаў ты і ў гэты раз
Мяне спаткаць, паднесці рэчы...
Ля весніц, толькі зноў твой вяз
Крануў галінкамі за плечы.
 • 0
Белая яблыня грому
Опубликовал: Admin
7-10-2020, 04:20
Просмотров: 699
Комментарии: 0
Белая яблыня грому
Чорных cадоў ліхалецця.
Яблык яе нікому
Не пажадаю на свеце.
 • 0
Божа, паспагадай усім
Опубликовал: Admin
7-10-2020, 04:20
Просмотров: 1034
Комментарии: 0
Божа, паспагадай усім, –
I магутнаму, і слабому,
I відушчаму, і сляпому,
Каб у згодзе жылося ім.
 • 0
Босая зорка
Опубликовал: Admin
7-10-2020, 04:20
Просмотров: 754
Комментарии: 0
Зорка босая йшла па зямлі.
Я хацеў ёй купіць чаравічкі.
Толькі як згаварыцца,
Калі
У яе незямныя прывычкі.
 • 17
Буду ўрачом
Опубликовал: Admin
7-10-2020, 04:20
Просмотров: 707
Комментарии: 0
- Вырасце з мяне ўрачыха,
Бо сягоння пакрысе
Грабянцу
Я ціха-ціха
Зубы вырвала ўсе.
 • 0
Век чалавечы...
Опубликовал: Admin
7-10-2020, 04:20
Просмотров: 771
Комментарии: 0
Век чалавечы –
Як снег на галінцы,
Дзень чалавечы –
Як помах крыла.
Толькі за зёлкай
Паспеў нахіліцца -
Выпрастаць спіну
Труна памагла.
 • 0
Вогнепаклонніца
Опубликовал: Admin
7-10-2020, 04:20
Просмотров: 641
Комментарии: 0
Спакой нізінаю цячэ,
У вечар сцежка ў руце-мяце.
А вогнішча гарыць яшчэ
Самаахвярнае, як маці...

З радкоў памяці
 • 0
Дапамога
Опубликовал: Admin
7-10-2020, 04:20
Просмотров: 682
Комментарии: 0
Дома маме
Памагаць –
Не рукамі
Памахаць.
Уцякае з рук
Мятла.
 • 0
Днi на зямлi твае...
Опубликовал: Admin
7-10-2020, 04:20
Просмотров: 730
Комментарии: 0
Днi на зямлi твае,
Як дзень адзiн.
Калi ён скончыцца —
Нiхто не скажа.
Ты знiкнеш —
Не заўважыцца прапажа.
Рацэ няўцям,
Як шмат растала льдзiн.
 • 0
Заспаная раніца мжыстая...
Опубликовал: Admin
7-10-2020, 04:20
Просмотров: 1240
Комментарии: 0
Заспаная раніца мжыстая,
На фарбы і гукі скупая.
Нібыта сцяжынаю мшыстаю,
Прыціхлай зямлёю ступаеш.

I вёдры прыглушана бразгаюць
Каля адсырэлае студні,
Лісцёваю дыхае брагаю,
Пакутуе восень застудай.
 • 0
Маленне за Беларусь
Опубликовал: Admin
7-10-2020, 04:20
Просмотров: 899
Комментарии: 0
Божа, пашлі Беларусі
Ласку з Тваімі вачамі,
Сэрцы суцеш у скрусе,
Злітуйся над крывічамі.

Знікнуць, Святы, не дай нам
Ад рукатворнага жаху,
Верацьмем вечным тайнам
Руху Твайго і шляху.
 • 0