Вобраз Зубра - сімвалічнае ўвасабленне сілы i трываласці народа.
Опубликовал: Admin
7-10-2020, 04:18
Просмотров: 861
Комментарии: 0
Вобраз Зубра - сімвалічнае ўвасабленне сілы i трываласці народа.

Бачыце, я, між паэтаў часовы абраннік, Вымушан скласці свой спеў аб краіне з багаццем Свету жывёльнага ў ёй, бо і звер гэты цудам Толькі шчэ ў нас захаваўся пад зоркай Палярнай.
М. Гусоўскі
  • 0
Вобраз князя Вітаўта ў паэме Міколы Гусоўскага "Песня пра зубра".
Опубликовал: Admin
7-10-2020, 04:18
Просмотров: 2001
Комментарии: 0
Вобраз князя Вітаўта ў паэме Міколы Гусоўскага "Песня пра зубра".

У творы Міколы Гусоўскага "Песня пра зубра" паэтычная задума выйшла далёка за межы палявання. Важнымі тэмамі паэмы з'яўляюцца апісанне грамадскапалітычнага жыцця сучаснай аўтару пары і ранейшага часу, а таксама ўслаўленне асобы князя Вітаў-та і яго дзейнасці.
  • 0
Сучаснасць і мінуўшчына ў паэме Міколы Гусоўскага "Песня пра зубра".
Опубликовал: Admin
7-10-2020, 04:18
Просмотров: 770
Комментарии: 0
Сучаснасць і мінуўшчына ў паэме Міколы Гусоўскага "Песня пра зубра".

Гімнам у літаратуразнаўстве прынята называць урачыстую песню ў гонар якога-небудзь героя, падзеі або дзяржавы. Менавіта такім гімнам стала паэма Міколы Гусоўскага "Песня пра зубра" - першы вялікі вершаваны твор, напісаны на лацінскай мове для заходнеславянскага чытача. Жыць і працаваць М. Гусоўскаму давялося ў эпоху Адраджэння, у аснове светапогляду якой - рэнесансавы гуманізм з яго найважнейшымі асаблівасцямі: дэмакратычным характарам, выхаваўча-асвётніцкай накіраванасцю, цеснай сувяззю з традыцыямі папярэдняй эпохі і з народным све-тапоглядам. Крытэрыем ацэнкі вартасці чалавека ў той час з'яўлялася не толькі высокае сацыяльнае паходжанне, заслугі перад царквой, але і рознабаковыя веды, і грамадскія заслугі, і асабістыя якасці. Людзі імкнуліся да зямной славы, хацелі выявіць сябе ў навуцы, мастацтве, літаратурнай дзейнасці. Вырасла нацыянальная свядомасць.
  • 0
Сачыненне-разважанне. Тэма Радзімы ў “Песні пра зубра”.
Опубликовал: Admin
7-10-2020, 04:18
Просмотров: 1151
Комментарии: 0
Сачыненне-разважанне. Тэма Радзімы ў “Песні пра зубра”.

Кожны народ не без роду і
племя мае
Летапіс свой і гісторыі след
на старонках.
М. Гусоўскі
  • 0
Паэма Міколы Гусоўскага "Песня пра зубра".
Опубликовал: Admin
7-10-2020, 04:18
Просмотров: 988
Комментарии: 0
Сачыненне-разважанне. Тэма Радзімы ў “Песні пра зубра”.

Кожны народ не без роду і
племя мае
Летапіс свой і гісторыі след
на старонках.
М. Гусоўскі
  • 0
Вобраз князя Вітаўта ў паэме Міколы Гусоўскага "Песня пра зубра". *
Опубликовал: Admin
7-10-2020, 04:18
Просмотров: 2218
Комментарии: 0
Вобраз князя Вітаўта ў паэме Міколы Гусоўскага "Песня пра зубра". *

Век залаты той названы па простай прычыне:
Дзяржаўца
Перад багаццем i шчасцем зямным пастаянна
Ставiў багацце духоўнае - злата дзяржавы.
М. Гусоўскi
  • 85
Вобраз Зубра ў паэме Міколы Гусоўскага.
Опубликовал: Admin
7-10-2020, 04:18
Просмотров: 769
Комментарии: 0
Вобраз Зубра ў паэме Міколы Гусоўскага.

Цікава, што паэма Гусоўскага «Песня пра зубра» была знойдзена ў нейкім выданні (назвы не памятаю), дзе была змешчана з творамі нарысавага і навукова-папулярнага характару пра прыроду. Яе палічылі магчымым уключыць у зборнік навуковых прац. I я ведаю, чаму гэта зрабілі: паэма дае праўдзівы, блізкі да рэальнасці адбітак зубрынага жыцця, нораваў, паводзінаў і звычак гэтых звяроў-волатаў, цуда прыроды. Так што вобраз зубра ў паэме «мае дакументальную аснову».
  • 85
«Песня пра зубра» Міколы Гусоўскага: гісторыя адкрыцця, гуманістычны пафас.
Опубликовал: Admin
7-10-2020, 04:18
Просмотров: 1147
Комментарии: 0
«Песня пра зубра» Міколы Гусоўскага: гісторыя адкрыцця, гуманістычны пафас.

... калі мячы і заіржавелыя, кінутыя без справы панцыры і шлемы
Можна будзе перакаваць у арала,
I настане залаты век міру і дабрабыту царства Сатурна.
Ян Вісліцкі
  • 0
Праблематыка «Песні пра зубра» Міколы Гусоўскага. Сучаснасць зместу паэмы.
Опубликовал: Admin
7-10-2020, 04:18
Просмотров: 622
Комментарии: 0
Праблематыка «Песні пра зубра» Міколы Гусоўскага. Сучаснасць зместу паэмы.

Мы цэнім паэму Гусоўскага «Песня пра зубра», выдатна перакладзеную на беларускую і рускую мовы Язэпам Семяжонам у 1968 і 1969 гадах. Не так даўно я дазналася, што на беларускую мову за мяжой яе пераклала беларуская паэтка-эмігрантка Наталля Арсеннева. Ведаю таксама, што перакладам гэтага твора на рускую мову займаўся даследчык творчасці паэта-лацініста Я.Парэцкі. Мая задача — паказаць шматграннасць праблематыкі выдатнага твора старажытнай пары і яе сувязь з сучаснасцю.
  • 0