...А ноч прыйшла...
Опубликовал: Admin
7-10-2020, 04:25
Просмотров: 818
Комментарии: 0
...А ноч прыйшла
З-за калючых дратоў,
Лягла на саломе,
На нарах астрожных...
 • 0
Апалены ветрам марозным асіннік...
Опубликовал: Admin
7-10-2020, 04:25
Просмотров: 820
Комментарии: 0
Апалены ветрам марозным асіннік.
Усе нясуць слёз або свечак агонь.
А я тут чаго заблудзіў на магільнік?
Блізкіх ці знаёмых шукаю? Каго?
 • 0
Вільнюс
Опубликовал: Admin
7-10-2020, 04:25
Просмотров: 950
Комментарии: 0
Я гэты горад знаю з даўніх дзён,
Дзе дрэмлюць замка гордыя руіны,
Дзе ўзняў густое вецце ясень, клён
Над сном акамянелым Гедыміна;
 • 0
Восенню
Опубликовал: Admin
7-10-2020, 04:25
Просмотров: 974
Комментарии: 0
Стрэхі мокрыя ўніз апусцілі рукавы,
пачарнелі гасцінцы, дарог каляіны;
дацвітае лістом і лаза і крушына,
і ў імшарах лясных дагарае атава...
 • 0
Галiнка i верабей
Опубликовал: Admin
7-10-2020, 04:25
Просмотров: 1237
Комментарии: 0
– Галінка-вярбінка, –
Прасіў верабей, –
Мо пакалыхала б
Маіх ты дзяцей?
 • 0
Ёлка
Опубликовал: Admin
7-10-2020, 04:25
Просмотров: 921
Комментарии: 0
На Новы год пасвяткаваць
У горад завітала ёлка.
Няцяжка мне было пазнаць
Зямлячку па яе іголках.
 • 0
Зіма
Опубликовал: Admin
7-10-2020, 04:25
Просмотров: 937
Комментарии: 0
Дзень цэлы плавалі вятры
Над восенню палёў бязмежных.
Пад вечар снегам завірыў,
Спазніўшыся, кудлаты снежань.
Ён ахінуў стагі лугоў,
 • 0
Зноў загарэліся сосны над краем...
Опубликовал: Admin
7-10-2020, 04:25
Просмотров: 985
Комментарии: 0
Зноў загарэліся сосны над краем.
Дзе-ні-дзе снег прытаіўся на лядах.
Звонка з вячэрняй зарою сплывае
чыстых крыніц серабраная радасць.
 • 0
Калыханка
Опубликовал: Admin
7-10-2020, 04:25
Просмотров: 1150
Комментарии: 0
Прыляцелі у гасціны
Да малога Васілька
I сарока-белабока,
I варона з сасняка.
 • 0
Ня плач, наш дзень настане...
Опубликовал: Admin
7-10-2020, 04:25
Просмотров: 845
Комментарии: 0
Ня плач, наш дзень настане,
Хоць адступілі ўчора.
Зацісьні моцна рану!
Хай не сьмяецца вораг!
 • 0
Родная мова
Опубликовал: Admin
7-10-2020, 04:25
Просмотров: 1131
Комментарии: 0
З легендаў і казак былых пакаленняў,
З калосся цяжкога жытоў і пшаніц,
З сузор’яў і сонечных цёплых праменняў,
З грымучага ззяння бурлівых крыніц,
З птушынага шчэбету, шуму дубровы,
 • 0
Спатканьне
Опубликовал: Admin
7-10-2020, 04:25
Просмотров: 1076
Комментарии: 0
– Ну што ж, кажы, што ў вас чуваць? –
Пачаў стары пра сенажаць,
Успомніў жыта і авёс...
А вочы... мокрыя ад сьлёз...
 • 0
Ткала я, ткала палотны...
Опубликовал: Admin
7-10-2020, 04:25
Просмотров: 905
Комментарии: 0
Ткала я, ткала палотны
цэлыя ночы і дні,
ткала у роднай матулі
з лёну свае васмярні.
 • 0
Цішыня дарог
Опубликовал: Admin
7-10-2020, 04:25
Просмотров: 909
Комментарии: 0
Калі паўзла імглой падзёртай восень,
ручнікі іржышчаў зрэбна-шэрых моклі, —
змоўклі галасы людзей і коней
і напоеныя дзёгцем восі;
 • 0
Іван-ды-Мар'я
Опубликовал: Admin
7-10-2020, 04:25
Просмотров: 1022
Комментарии: 0
Даўно калісьці, вясновым ранкам,
З далінаў Нёмна
Крыжацкі комтур да прускіх замкаў
Гнаў шмат палонных.
 • 0