Шляхам зімнім
Опубликовал: Admin
29-02-2012, 15:22
Просмотров: 611
Комментарии: 0
Сенажацямі, лясамі
За санямі сані самі
Сцелюць сцежку.
Сцелюць сцілем.
Родныя птушкі
Опубликовал: Admin
29-02-2012, 15:21
Просмотров: 814
Комментарии: 0
Надходзіў час зімы сцюдзёнай,
Плылі над краем цёмны хмары,
Змяніўся колер траў зялёных,
Замоўклі жабы у выгарах.
Завіруха
Опубликовал: Admin
29-02-2012, 15:21
Просмотров: 652
Комментарии: 0
Над балотам гудзе завіруха...
Ведзьмай носіцца з краю да краю
І змятае з зямлі жыцця пацяруху...
Неба свінцовым дажджом палівае.
Вечная бура
Опубликовал: Admin
29-02-2012, 15:20
Просмотров: 724
Комментарии: 0
Спрадвеку тут шумяць кусты
Яшчэ да зор узбуджанага гаю,
Спрадвеку стогне лес,
Як з ворагам ў апошняй бойцы раць,
Ведай, свет...
Опубликовал: Admin
29-02-2012, 15:20
Просмотров: 813
Комментарии: 0
Ведай, свет, што я сын мужыка-бедака,
Які доўга ў няволі стагнаў...
Ўзгадавала мяне яго чорна рука,
А купала нядолі адвечнай рака,
Голад, холад мне ў твар пазіраў...
Балотам снежным праз сасоннік
Опубликовал: Admin
29-02-2012, 15:19
Просмотров: 614
Комментарии: 0
Балотам снежным праз сасоннік,
Які смаловым пахам вабіць,
Прастор балот зімою соннай
Люблю санямі разухабіць.