ПАКУТНІКІ-СУМЯШЧАЛЬНІКІ
Опубликовал: Admin
15-04-2012, 20:12
Просмотров: 346
Комментарии: 0
I кім жа яны, і чаму ж яны
Так бязлітасна перагружаны?
Не адказныя, не начальнікі,
А пакутнікі-сумяшчальнікі.
З імі добра мяне пазнаёмілі!
Яны стогнуць і ў Мінску і ў Гомелі,
НУ ЯК НЕ ВЫПІЦЬ?
Опубликовал: Admin
15-04-2012, 20:11
Просмотров: 347
Комментарии: 0
Я часцяком яго ў карчме,
Бывала, спатыкаў пад мухай.
«Ну, што ты, браце, ачумеў?
Пакінь ты піць, прашу, паслухай!»
I чуў адказ: «Ну як не піць?
Вакол няпраўда, здзекі, гора.
Як бедны люд яшчэ цярпіць!
А я гатоў бы выпіць мора».
НЕ ГУБІ СЯБЕ, ДЗЯЎЧЫНА...
Опубликовал: Admin
15-04-2012, 20:11
Просмотров: 343
Комментарии: 0
Не губі сябе, дзяўчына,
Не йдзі замуж за «саўчына»,
Ох, не йдзі!

Ён кахае скрозь кабету
Афіцыйна па дэкрэту,—
Ой, глядзі!

I цалуе, небараку,
Толькі ў планавым парадку,
Акурат,
НАМ ПАМЯТНЫ ДВАЦЦАТЫ ГОД
Опубликовал: Admin
15-04-2012, 20:10
Просмотров: 415
Комментарии: 0
Нам памятны дваццаты год
I Беларусь пад панскім гнётам;
Таптаў зямлю шляхецкі бот,
Палітую крывёй і потам.

Але народа вольны дух
Скарыць не здолеў вораг прагны:
Героя смерць раджала двух,
Пайшлі на бой лясы і багны.

НА «КРЭСАХ УСХОДНIХ»
Опубликовал: Admin
15-04-2012, 20:10
Просмотров: 311
Комментарии: 0
Пан клапоціцца на «Крэсах».
Аб чыіх жа інтарэсах?
Можна бачыць і сляпому —
Не аб нашых жа, вядома.
Воўчы зуб не памагае,
Дык палітыка другая
У яго як бач паспела —
Хвост пусціць лісіны ў дзела;
МУЗА ПАДВЯЛА
Опубликовал: Admin
15-04-2012, 20:09
Просмотров: 260
Комментарии: 0
Па шумнай люднай вуліцы
Пясняр ідзе...
То к вуглу ён прытуліцца
I стане дзе,
То крокамі ўжо шпаркімі
Бяжыць-ляціць,
То сочыць ён за хмаркамі —
Ўгару глядзіць.
ЛЯСНАЯ КАЗКА
Опубликовал: Admin
15-04-2012, 20:09
Просмотров: 483
Комментарии: 0
У некаторых раёнах БССР план
нарыхтоўкі і вывазкі лесу знахо-
дзіцца пад пагрозай зрыву. Раён-
ныя кіраўнікі не прымаюць канк-
рэтных захадаў у дачыненні
да зрыўшчыкаў плана.
КУРОРТНЫ ВЕРШ
Опубликовал: Admin
15-04-2012, 20:08
Просмотров: 309
Комментарии: 0
На свой лёс марскія нетры
Глуха скардзяцца скале,
I гранітныя ў Ай-Петры
Леглі складкі на чале.

У салёнай белай пене
Шэпты галькі навакол,
Бы Манахава маленне
Ціха падае на дол.

КРАПІВА
Опубликовал: Admin
15-04-2012, 20:08
Просмотров: 291
Комментарии: 0
Я ў мастацкім агародзе
Толькі марная трава.
А якая? Смех, дый годзе:
Я — пякучка-крапіва.

Я расту вось тут пад плотам
I не так даўно ўзышла,
А ўжо многім абармотам
Рукі-ногі папякла.
КАМСАМОЛЬСКІЯ ПРЫПЕЎКІ
Опубликовал: Admin
15-04-2012, 20:07
Просмотров: 337
Комментарии: 0
Нас не любяць, нас баяцца
Поп кудлаты і кулак,
Бо рашыў за працу ўзяцца
Камсамольскі маладняк.

Сцёпка некалі на пана
Працаваў, як чорны вол,
А сягоння сын Сцяпана
Запісаўся ў камсамол.